Allergie PsychoMedisch

Allergie betekent letterlijk ‘allos’, andere en ‘ergon’, actie. Allergie duidt een actie, reactie en verwerking op zowat alles dat anders, vreemd, onbekend en nieuw is. Normaliter zijn onze lichaamsfuncties voortdurend ‘in staat van allergie’ en maar goed ook, want anders vallen we in de kortste keren dood. Stel je eens voor dat de eerste mensen geen allergische reactie zouden gemaakt hebben op hun zoektocht naar iets eetbaars… Oorspronkelijk leefde de mens van jacht en wat hij in de natuur kon vinden aan zaden, noten en vruchten. De mens is een omnivoor, niet alleen wat eten betreft… en ze overwonnen de allergie vaak uit noodzaak.

Net als vroeger, zullen we ook vandaag bij het proeven van iets nieuws de reactie moeten onderdrukken om het niet uit te spuwen. Kinderen zijn hiervan het mooiste voorbeeld.

Allergisch reageren in bovenstaande context is dus normaal en gezond, maar het wordt anders wanneer we geen gehoor geven aan allergie….

 

Melina

Melina is van nature vinnig, nieuwsgierig en communicatief. Haar ouders hebben echter weinig tijd, ze zijn moe en nerveus, ze vinden Melina druk en lastig. Ze krijgt zo vaak “blijf daar af”, “zit stil”, “bwék, vies”, nu niet”, “later” en “zwijg nu eens” te horen dat ze haar mond houdt en nog amper beweegt of ergens aankomt. In het eerste leerjaar beschrijft de juf haar als stil, bedeesd. Melina stottert lichtjes. In het tweede leerjaar wordt allergie voor huisstofmijt vastgesteld, in het derde leerjaar krijgt ze haar eerste astma-aanval. In het vierde leerjaar blijkt ze allergisch voor gebleekt papier…

Melina reageert omdat zij zichzelf niet kan zijn. Zich schikken naar haar ouders brengt de natuurlijke ontplooiing van haar potentieel in het gedrang. Haar psyche stuurt alarmboodschappen die zich in gecamoufleerde en geprojecteerde vorm manifesteren. Melina stottert omdat zij niet geoefend is in spreken en schrik heeft om iets verkeerd te zeggen. Haar allergie voor huisstofmijt is een projectie: haar ouders zijn alomtegenwoordig, hun vermaningen weerklinken voortdurend ook al zijn ze er niet.

Astma fungeert als aanduider van Melina’s chronisch tekort aan persoonlijke uiting. Haar allergie voor gebleekt papier weerspiegelt Melina’s behoefte aan gewaarwording en aanwezigheid evenals haar sterke nood om voor zichzelf te denken.

 

AstroMedisch

AstroMedisch is Allergie een storing van de bewegingsenergie en van het innerlijke verwerkingsproces en affecteert de psychische vermogens zoals vrije communicatie, sociale inpassing en het individuatieproces. Ook bij Allergie treedt de hele horoscoop in actie. We analyseren echter eerst de overeenkomstige archetypen die zowel het allergieprobleem als de oplossing ervan spiegelen.

Sagittarius met Jupiter: Gebrek aan horizonverruiming of een teveel, levert ons over aan goedgelovigheid waardoor we om het even wat slikken. Ontzag voor opgeklopte idealen of angst voor het onbekende doet ons van een mug een olifant maken… tot allergie ons dwingt om een andere koers varen.

Aquarius met Uranus: te anti en per sé anders willen zijn,leidt tot fundamentalisme en geborneerdheid… tot allergie verplicht om onze ‘principes’ te herzien. Te hard vastklampen aan zogenaamde principes waar we dan meestal fervent ‘respect’ voor eisen, levert bekrompenheid en orthodoxie… tot allergie ons verplicht om onze visie te herzien.

Aries-Scorpio met Mars: de indringer wordt letterlijk aangevallen en bovendien zorgt het immuunsysteem voor een ontstekingsreactie. Symbolisch gaat het dus om assertiviteit, de manier waarop we voor onszelf opkomen en ons met hart en ziel engageren.

Libra-Taurus met Venus: huid- en contactallergie zijn hier de duidelijkste vertegenwoordigers die ons allert maken voor een problematiek rond afstand-nabijheid en daarmee duiden dat we niet overtuigd zijn van onze eigenwaarde en daarmee ook relationeel niet functioneren.

 

Behandeling

We dienen het onderliggende psychische probleem te detecteren en gedragswijzigingen door te voeren. Voor de behandeling van de allergische symptomen zijn diverse begeleidingen mogelijk, uiteraard in samenspraak met de behandelende arts.

Fytotherapie, Homeopathie, Acupunctuur en Auriculotherapie kunnen bijzonder hulpvol zijn. Aromatherapie echter is minder geschikt.

 

Chart Melina, 26/05/1989, 10u25, Brx, Belgium