AstroNumerologie

Beginner Systeem

Wanneer we letters uitspreken dan produceren we vibraties. Namen bestaan uit een combinatie van vibraties en vormen een trillingsgolf. Elke vibratie is archetypisch te duiden. Elke trillingsgolf correleert met één of meerdere astrologische principes.

Een simpele methode voor beginners is het terugbrengen van letters tot cijfers. We voeren dan eenvoudig weg alle letters terug tot getallen, tellen ze op en we koppelen er archetypische principes aan. Dit levert een astronumerologie op basis van de naam.

Één is dan Aries, twee Taurus, enzovoort. De 1 wordt echter niet enkel gedragen door het Ariesprincipe. Het inferieure Capricornus en de aanvullende vuurprincipes Leo en Sagittarius spelen evenzeer een rol.

Namen als Quinten en Zora beginnen met een 8. Acht is Scorpio en staat voor diepgang, onderzoek, gevoelsengagement.

De Q is 8 maar gevormd uit 17 en heeft Aries, initiatief (1) en Libra, esthetiek en relativering (7) als uitgangsbasis, terwijl de Z vormgevende (2) precisie (6) bevat.

 

Complex Systeem

Veel interessanter is het om de naam als totaliteit te analyseren. Hoe meer we de archetypische principes bevatten hoe duidelijker de betekenissen van namen worden.

Analoog aan het horoscopisch systeem kunnen we de Astronomenologie starten. Alle mensen die dezelfde naam dragen, beschikken per definitie over eenzelfde structuur. In hun horoscoop vinden we dezelfde prominente principes terug.

Onze naam spiegelt onze basisstructuur en ons talentenpakket spiegelt dan weer onze naam, onze geboortedatum, onze horoscoop, onze constitutie.

 

Naam en Voornaam

We hebben allemaal een familienaam. We behoren tot een groep die collectief en evolutionair aan een cluster van archetypes gestalte geeft. Mensen met een familienaam verbinden zich niet zomaar ‘at random’ met een andere familienaam, maar wel door middel van één of meerdere archetypes die zij gemeenschappelijk in zich dragen.

Met onze voornaam differentiëren wij ons en rijzen wij op uit het collectief. We geven een heel persoonlijke wending aan onze familienaam, we maken dus het verschil uit.

Onze persoonlijke naam koppelen wij ons niet zomaar lukraak met een andere voornaam maar wel degelijk met de voornaam uit de reeks die dezelfde persoonlijke cluster van archetypes bevat als de onze. Alweer vinden wij het beslag daarvan in de horoscoop terug. En de analyse van onze geboortedatum levert een double check.

 

Henk: H8+ E5+ N5(14) + K(11) = 20 = 2 x 10

Henk wil zich maatschappelijk profileren als onafhankelijk, leidinggevend en gevoelsgeëngageerd. Met zijn vormgevende talenten en zijn origineel ideeëngoed, beoogt hij concreet resultaat. Henk ziet Christine wel zitten.

Christine: C3+H8+R18+I9+S19+T20+I9+N14+E5= 20

 

What’s in a Name?

Eufrasie: “Ik heb mijn naam toch niet gekozen?”

Louis: “In mijn land is het de gewoonte om de eerstgeboren zoon dezelfde naam als zijn vader te geven.”

Maharius: “Bij ons gaf men de naam die op de dagkalender stond.”

Jhubert: “Men noemt me Hubert, maar eigenlijk heet ik Julien.”

 

Onze fysionomie, onze gelaatsuitdrukking en onze uitstraling spiegelen ons ontwikkelingsniveau. Ze tonen hoe wij tot op vandaag ons talentenpakket gestalte gegeven hebben en op welke manier we onze naam en onze geboortedatum dragen.

Alles draait rond bewustwording. Ouders tunen meestal zonder nadenken in op het universele bewustzijn en geven instinctief een naam aan hun baby. Heel waarschijnlijk werden ze ook verliefd op elkaar zonder te beseffen waarom en mogelijks scheiden ze ook voor de meest oppervlakkige redenen.

Meer bewuste ouders beseffen heel goed dat hun baby over het basispakket beschikt dat evolutionair voortreffelijk aansluit op dat van henzelf. Zij tunen in op het universele bewustzijn en ze herkennen de serie namenserie waartoe zij behoren. Ze weten dus dat de naam die ze voor hun baby reserveren er perfect mee verbonden is.

 

Duiding Systeem

Hierna volgt een voorproefje uit het AstroNomenologisch duidingsysteem van School Voor Astrologie. De uitgebreide versie behandelt namen etymologisch, etnologisch en binnen de sociaal-maatschappelijke context. Ook hete hangijzers zoals naamgeving bij adoptie, naamsverandering, ga ik niet uit de weg. Verder kaart ik in de cursus nog thema’s aan als dubbele voornamen, meerdere familienamen, voornaam als familienaam, namen van idolen, heiligen, goden, collectieve en individuele namen.

 

Klinkers Algemeen

Alle klinkers duiden op open gedrevenheid, al treden de a en de e spontaner naar buiten dan de o.

Een klinker aan het begin van een naam is duidelijk assertief naar de wereld gericht, maar dat houdt ook in dat men geneigd is om zich te gedragen volgens dat wat verwacht wordt.

Aad, Erin, Omar, Ivan

Een klinker op het einde van een naam stelt zich open voor wat er komt en loopt mogelijks ook sneller mee met datgene wat voorgesteld wordt.>

Lea, Gino, Diana, René

Een klinker aan het begin en aan het einde geeft een enorm enthousiasme en openheid, maar kan tijdens het leerproces nogal eens overdrijven.

Anja, Alana, Erika, Eli, Ivo

Klinkers in de naam klinken en weerluiden: actie en reactie.>

Geraard, Sebastiaan, Josefien

Anna is omkeerbaar, net als Hannah, en heeft dus het vermogen om superflexibel te zijn met behoud van zelfvertrouwen maar kan evenzeer naargelang de situatie van masker, idee, houding te wisselen.

 

Medeklinkers Algemeen

Een medeklinker aan het begin van de naam stelt zich duidelijk op. Een medeklinker aan het einde ervan kan afsluiten en afmaken.

Bavo, Katia, Wanda, Adam, Edith, Dylan, Boris

Medeklinkers in de naam correleren met doorzettingsvermogen, diepte en betrachting naar resultaat.

Hellen, Ulla, Otto, Luk

Medeklinkers overcompenseren met een niets ontziend gedrag en uiten frustratie met koppigheid, oogklephouding en introvertie. Dubbele medeklinkers verintensifiëren uiteraard de inhoud en fungeren vaak als buffer, als bescherming of op zijn slechtst als muur. Hoe meer er meerdere medeklinkers na elkaar in een naam staan, des te intenser en ingespannen het vaste kruis operatief is. Dit kan gaan van diepe passie en engagement tot onpeilbare melancholie of meedogenloosheid.

Arlette, Bridget, Tristan, Bart en …Voldemort.

 

Dubbele Voornamen

Dubbele voornamen horen per definitie bij elkaar en de dragers ervan dienen deze met elkaar te verbinden om als totaliteit het verschil uit te maken.

Anne-Mieke en Roze-…, Rose-Linda, Rosa of roos. Linda betekent mooi en slank in het Spaans, maar speer en slang in het Germaans.

Soms zijn de voornamen een herhaling van elkaar of ze sluiten van nature bij elkaar aan ofwel impliceren ze samen een dynamische evolutie.

Marie-Sophie, Sofia betekent wijsheid, Sonja is de verkeinvorm.

Mensen met dubbele voornamen zijn tijdens hun ontwikkelingsproces geneigd om slechts één van beide voornamen te profileren en naargelang de omstandigheid in de andere te vervallen, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Paul-Emile, Paul van het Latijn ‘paulus, klein’ en het Grieks ‘aimulos, zeer vriendelijk’, en ook in het Latijn ‘mille, duizend, ontelbare’, ‘miles, soldaat’.

Dit wipplankeffect spiegelt eigenlijk iemands onbestendigheid en onzekere identiteit, terwijl diezelfde jigsaw de dubbele naamdrager uitdaagt om zich als een krachtig en zelfzeker persoon te profileren.

Peter-Simon, uit het Grieks, Peter betekent rots en Simon betekent ‘hij die luistert’. Verantwoordelijkheid leren door kennis en wijsheid en door met verve achter zijn filosofie uit te dragen. Dergelijk gedrag brengt de eigenaar beter in evenwicht, zoniet zou desbetreffende wel eens met een whiplash kunnen opgezadeld zitten!

 

Hoe klein ook, elke entiteit, dus ook elke naam, voornaam en datum is een microkosmos die met de macrokosmos interageert.

© SVA Eline Rootsaert.