Astrologie, zin en onzin

Astrologie is zo oud als de straat

Op elke hoek kan je een cursusje volgen en elk weekend kan je naar een parabeurs.

Voor elk kwaaltje blijkt er een ‘behandeling’ te zijn, voor elk verdriet is er een ‘boosdoener’. Horoscopen worden al gauw het perfecte excuus om ‘schuldigen’ aan te wijzen.

Geen wonder dat astrologielessen steevast ontaarden in koffieklets over verschrikkelijke echtgenoten schorpioenen, koppige stierkinderen en pietpeuterige maagdvrouwen.

De mens lijkt wel een speelbal van boze geesten, verkeerde partners en onheilsspellende planeten.

Wijze mensen gruwen bij dat soort onzinnigheden. Horoscooprubriekjes en de hele keukenastrologie verwijzen zij naar de prullenmand. En terecht!

Astrologie is een Totaalwetenschap

Astrologie is ‘scientia materna’, de moeder der wetenschappen en in de eerste plaats een filosofie die zoekt naar inzicht en streeft naar Heelheid.

Astrologie is absoluut geen geloof en “hét” staat zeker niet in de sterren geschreven! Astrologie biedt een visie over samenhangen tussen uiterlijke situaties en menselijk gedrag.

Wijze mensen stellen zich een consequente en universele levenshouding tot doel. Een astroloog heeft jaren studie achter de rug en beschikt op over een degelijke kennis van filosofie, sociologie, geschiedenis en psychologie.

Horoscopie is geen raadselspelletje maar een diagnostische techniek. De horoscoop is een handige werktuig om snel basisstructuren te detecteren. Wijze mensen zoeken naar kennis en nemen verantwoordelijkheid.

Universele Interactie

Tina: “Ik geloof in astrologie.”
Kris: “Ik geloof niet in astrologie.”
Astroloog: “Ik denk na.”

De astrologie start vanuit de premisse (= vooronderstelling, geen dogma) dat de kosmos een universeel bewustzijn is en samenhangt. Elk levend organisme en dus ook elk menselijk wezen maken er bijgevolg deel van uit. Alle verschijnselen correleren en iedereen interageert met alles. Vanuit dit perspectief gezien is er geen absolute scheiding tussen het individuele en het universele bewustzijn. Hemellichamen zijn expressies van zowel het universele als van het individuele. Elke entiteit, dus ook elke mens kunnen we beschouwen als een microkosmos die de macrokosmos spiegelt.

Tina: “Nick is opvliegend net als zijn vader, ook zo’n heethoofd, wat wil je, een Ram!”
Kris: “Onze dochter liegt, typisch Boogschutter heb ik gelezen.”
Astroloog: “Dé Ram, dé Boogschutter bestaan niet, laat staan dat ze per definitie opvliegend zouden zijn of leugenaars.”

Er is geen sprake van beïnvloeding maar van impregnatie. Vergelijk het Universum met een oceaan en de mens met een golf die uit de oceaan oprijst en de structurele impregnatie van de oceaan in zijn psyche meedraagt. Hoe dit universeel bewustzijn tot stand gekomen is en wat daaraan vooraf ging, is vooralsnog een mystiek raadsel. Een astroloog interesseert zich vanzelfsprekend voor dit intrigerend vraagteken. Maar er God of Allah, geest, demon of paranormaal schepsel op plakken en daarmee een pantheon aan gruwelijke ordonnanties wettigen, neen, dat nooit.

Evolutionaire Dynamiek

Kris: “Als je niet voorspelt, waartoe dient astrologie dan?”
Astroloog: “Zij dient ertoe om ons een ethisch doordachte levensvisie eigen te maken en er vooral zelf naar te leven.”

Astrologen vertrekken van de hypothese dat elke psyche wil evolueren en heelheid tot stand te brengen. Evolutionaire groei en vrije wil staan voorop. Voorspellingen zijn uitgesloten. Vanuit de evolutionaire these beschikt elke psyche over een dynamisch bewustzijn, een vrije wil en een basisstructuur om zichzelf tot ontplooiing te brengen. In geen enkel geval en in geen enkele situatie zijn we gedetermineerd door hemelconstellaties.

Kris: “Hoe weet ik nu of jouw visie de ware is en welke te verwerpen?
Astroloog: “Dat is simpel: slik nooit iets zomaar, informeer je voldoende, lees, leer en communiceer, denk rationeel en doorvoel, maar bovenal zorg ervoor dat je zelf kunt leven naar wat je zegt.”

Professionele astrologen stimuleren levenskwaliteit op basis van ratio, verantwoordelijkheidsbesef en sociaal gevoel. Astrologie sluit geloof volledig uit.

Hemellichamen veroorzaken net zo min gebeurtenissen als een klok tijd veroorzaakt.

© SVA Eline Rootsaert.